فروش آپارتمان پاسداران گلستان

۶۷ متر یکخوابه
۲ سال ساخت طبقه ۵
با کلیه امکانات پارکینگ انباری آسانسور
رستمی ۶۷۶۲ ۵۷۰ ۰۹۱۲ — ۲۲۵۴۲۴۹۱