فروش کلنگی نیاوران

کاشانک ۲۷۰ متر زمین
بر ۱۲
دارای ۲ واحد ۷۰ متری
فردین ۲۸۰۹ ۱۴۶ ۰۹۳۹ — ۲۲۵۴۲۴۵۶