رهن واجاره آپارتمان پاسداران اختیاریه شمالی

۱۶۵ متر ۳ خواب لوکس
۵ساله با امکانات
طبقه اول
۵۰ میلیون + ۵ میلیون
حسینی ۳۶۰۸ ۷۰۹ ۰۹۱۹ — ۲۲۷۸۴۵۵۱