رهن واجاره آپارتمان پاسداران اختیاریه شمالی

۱۸۰ متر ۳ خواب
۵ ساله با امکانات
طبقه ۵ نور عالی
۲۲۰ میلیون رهن کامل
حسینی ۳۶۰۸ ۷۰۹ ۰۹۱۹ —۲۲۷۸۴۵۵۱